Haal het beste uit je team. Begin met een teamassessment

11 oktober 2023
Haal het beste uit je team. Begin met een teamassessment

Haal het beste uit je team. Begin met een teamassessment

Om als organisatie succesvol te zijn, is het cruciaal om de kracht van je team optimaal te benutten. Maar hoe bereik je dat? Met een teamassessment maximaliseer je de productiviteit en het verandervermogen van je team en stimuleer je betere prestaties die gericht zijn op de toekomst. Bovendien werk je zo aan meer betrokken medewerkers, die zich uitgedaagd voelen hun talenten te blijven ontwikkelen. In deze blog ontdek je welke voordelen een teamassessment heeft en hoe het werkt.

Een effectief team omarmt diversiteit

Elk individu in een team heeft eigen, unieke kwaliteiten. Een effectief team weet deze diversiteit te erkennen en te benutten. Dat lukt alleen als er goed onderling vertrouwen en een gevoel van veiligheid is. Is die basis er niet, dan zullen medewerkers de verschillen vooral als bedreigend ervaren. Mag elk teamlid er zijn, dan pas ontstaat er ruimte voor het herkennen van de diverse talenten die complementair zijn. Dat is dus meer dan simpelweg medewerkers samenbrengen die met z’n allen veel kunnen. Een effectief team heeft aandacht voor alle individuele talenten en werkt samen aan de zwakke plekken en verbeterpunten.  Een teamassessment geeft zowel inzicht in de mate van het onderlinge vertrouwen – de basis voor teamontwikkeling – als ook in de verschillende talenten en competenties binnen het team. Het laat zien wat het ontwikkelpotentieel is, de manier waarop het team kan groeien, juist door diversiteit. Het brengt ook de teamdynamiek – de onderlinge relaties en de zogenaamde onderstroom – in beeld en geeft je praktische handvatten om de verschillende kwaliteiten te versterken.

De grote rol van teamdynamiek

Vrijwel iedereen in een werksituatie moet binnen een team functioneren, toch kiezen veel organisaties voor individuele assessments. Hoewel deze een diep inzicht geven in persoonlijke kwaliteiten, aandachtsgebieden en ontwikkelpotentieel, houdt zo’n individueel assessment weinig rekening met de teamdynamiek waarmee elk individu te maken heeft. Juist deze dynamiek is van grote invloed op de groei van de verschillende individuen en het team als geheel.

SWOT-analyse

Een teamassessment is als het ware een nulmeting voor de aanvang van een teamanalyse. Uit de teamanalyse worden niet alleen de verschillende individuele talenten geïdentificeerd, maar ook de invloed van de teamdynamiek op die kwaliteiten. Ook de minder sterke punten worden in kaart gebracht. Dat, in combinatie met de uitdagingen die op het team afkomen, resulteert in een SWOT-analyse. Daar wordt een vertaling wordt gemaakt naar de (groei-)kansen en bedreigingen die het team kan tegenkomen. Op basis van dit inzicht kun je doelgerichte strategieën ontwikkelen om het potentieel van het team optimaal te benutten.

Hybride aanpak

Na het voltooien van de assessment- en analysefase kan via een evaluatie worden ingeschat of teamcoaching wenselijk is, of dat er andere begeleidingsactviteiten beter passen bij de groeiuitdaging van het team. Teamcoaching maakt eventuele onderstromen en verborgen belangen inzichtelijk, versterkt het onderlinge vertrouwen en de betrokkenheid, verbetert de onderlinge communicatie en vergroot de inzichten in elkaars verschillen en talenten. Op die basis kun je werken aan persoonlijke en teamontwikkeling, waarin medewerkers leren beter gebruik te maken van elkaar en competenties – verder – te ontwikkelen die nodig zijn om teamdoelen te behalen. Vaak is het slim om parallel aan de teamcoaching ook de teamleider te coachen in het stimuleren van de ingestoken teamontwikkeling. Op die manier beklijft het geleerde beter. Dat helpt de teamcoach zich steeds meer misbaar te maken, zodat het team zich gaandeweg meer zelfstandig gaat ontwikkelen, onder begeleiding van hun teamleider.

Een teamassessment bij HRD Groep

Een teamassessment is maatwerk en kent daarom veel vormen. Na een intakegesprek met de teamleider en HR-adviseur, vragen wij alle teamleden om vooraf thuis een aantal vragenlijsten in te vullen. Op basis van de testresultaten creëren we een teamwiel, waarin alle talenten en kwaliteiten direct zichtbaar zijn. Zo wordt duidelijk waar het team kan excelleren en waar mogelijke pijnpunten liggen. Op basis van deze nulmeting richten we het teamassessment in. Rollenspelen, interviews en groepsopdrachten kunnen daar onderdeel van uitmaken. Met onze ervaring kunnen wij goed inschatten wat ontwikkelbaar is en wat niet. Daar is geen eenduidig aanpak voor, elk team en elk individu vereist een unieke aanpak. Vraag ons gerust om voorbeelden van deze maatwerkassessments.

Geïnspireerd?

Onze assessments worden goed gewaardeerd door de diepgang en de coachende insteek, zowel richting deelnemer als de opdrachtgevende organisatie. De afgelopen jaren heeft HRD Groep zich met haar kwaliteitsassessments weten te positioneren in de top 3 van de beste assessmentsbureaus van Nederland. Ben je benieuwd of een teamassessment jouw organisatie verder kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Bekijk ons complete trainingsaanbod

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.