Wat is een MTO?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) bestaat uit een vragenlijst en interviews en geeft een betrouwbaar inzicht in hoe het gaat met je medewerkers, uitgedrukt in werkgeluk.

Werkgeluk bij medewerkers bestaat uit tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en bevlogenheid. Medewerkers maken aantoonbaar het verschil wanneer hun talenten tot hun recht komen, ze goed in hun vel zitten, zich veilig voelen om te leren en zich verbonden voelen met hun organisatie. Met name bevlogenheid bij medewerkers leidt tot superieure prestaties en is een goede voorspeller voor klanttevredenheid, productiviteit en winstgevendheid. Daarentegen is de bijdrage van niet betrokken en bevlogen medewerkers vaak minimaal.

Wat kun je met een MTO?

De resultaten van het MTO geven richting aan HR beleid dat zich richt op het binden en ontwikkelen van mensen. Dat verder kijkt dan alleen de cijfers, maar oog heeft voor het menselijk kapitaal, voor wat er speelt in je organisatie en waar wel en geen groei-energie op zit.