Wat is een cultuuronderzoek?

Een cultuuronderzoek bestaat uit vragenlijsten, groepsbijeenkomsten en interviews. Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige cultuur van je organisatie.

Organisatiecultuur is de manier waarop men met elkaar werkt en communiceert; men ervaart het vaak als iets heel invloedrijks, maar waar je tegelijkertijd weinig grip op hebt (de zogenaamde ‘onderstroom’). Uit onderzoek blijkt dat een organisatiecultuur waarin medewerkers zich veilig, betrokken en geïnspireerd voelen één van de belangrijkste voorwaarde is voor het behalen van goede resultaten.

Met de onderzoeksresultaten zie je in één oogopslag waar eventuele verbeterpunten liggen. Op basis daarvan schrijven we een concreet ontwikkeladvies, waarbij we rekening houden met factoren als een cohesie, stabiliteit en flexibiliteit van de organisatie.

Wil je meer weten over ons cultuuronderzoek?

Neem contact met ons op