OR advies

Vertegenwoordig je collega's en creëer meerwaarde in het sparren met de directie.

Ondernemingsraad: Samen werkt!

Or-werk is het mooiste werk dat er is: medewerkers en managers positief betrekken en invloed geven in de organisatie waar jij je bij betrokken voelt. Jij hebt een idee hoe het beter kan en je bent bereid voor anderen op te komen. In de praktijk komt er nogal wat op je af: reorganisaties, belangentegenstellingen, ingewikkelde adviesaanvragen en druk van de medewerkers.
Wees voorbereid op je rol als or-lid en ontwikkel jou en je or tot partner van de directie en je collega’s. Leer om te gaan met complexe taken, pak je adviesrol en werk effectief samen.
Wil je jouw or ook ontwikkelen tot partner? Oriënteer je op het aanbod aan opleidingen en interventies van HRD Groep. We bieden vier trainingen in verschillende vormen aan die speciaal zijn ontwikkeld voor de or; van trainingen voor medewerkers die nieuw zijn in de or en voor bestuurders of leden die al langer meedraaien en hun vaardigheden willen verbeteren.

Direct advies? Neem contact op met één van onze experts.

Neem contact op   Ons or trainingsaanbod

Ontwikkeling van de ondernemingsraad

Jouw ondernemingsraad kan groeien. In ons model zie je in welke stappen een or zich kan ontwikkelen. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar wij je mee kunnen helpen.

 • Hoe trappen we een or-traject af?
 • Werken aan adviesvaardigheden van afzonderlijke or-leden
 • Ontwikkelen van de ondernemingsraad in de samenwerking en focus
 • Weten hoe het dagelijks bestuur de ondernemingsraad effectief begeleidt
 • Weten hoe de or een professionele adviseur voor de bestuurder wordt
 • Weten hoe de or medewerkers en managers met elkaar verbindt in een verandering

Heb je een ander actueel onderwerp waar jouw ondernemingsraad begeleiding bij zoekt? Wij kunnen je vast helpen. Neem contact met ons op of plan direct een vrijblijvend gesprek.

Stuur ons een bericht     Plan een gesprek

medezeggenschap - model - or - hrd groep

Hoe stelt jouw or zich op?

Herken je dit?

 • Er is weinig animo om lid te worden van de ondernemingsraad;
 • Jouw ondernemingsraad wordt gezien als kritisch en vertragend;
 • Medewerkers en middle management zien niet wat de ondernemingsraad voor hen oplevert;
 • Adviezen van de or hebben weinig impact op beslissers;
 • Jouw organisatie heeft de behoefte om medewerkers meer te betrekken bij ontwikkelingen.

En wil je dit?

 • Medewerkers denken meer mee en doen meer mee in veranderingen;
 • De ondernemingsraad heeft veel meer draagvlak onder management en medewerkers;
 • De adviezen van de or sluiten beter aan bij de uitdagingen van de organisatie;
 • Meer samenwerking, in plaats van tegenstelling, tussen ondernemingsraad en bestuur;
 • Meer energie en minder overbelasting binnen de or, door een heldere werkwijze.

Deze quick scan laat zien hoe jouw ondernemingsraad zich in jouw ogen opstelt. Natuurlijk kan jouw visie verschillen van die van anderen. Daarom doet de scan geen uitspraak over hoe jouw or is, maar wat voor gedrag je collega’s en jij binnen de ondernemingsraad laten zien. Dat laatste is te veranderen en daar hopen wij je in te inspireren. Jij bent de enige die de uitslag van de scan ziet. Het duurt ongeveer 5 minuten om de scan in te vullen. Na afloop krijg je van ons de whitepaper ‘de motor van medezeggenschap’.

Veel plezier!

Doe de quick scan

“Als je organisatie continu moet veranderen, kun je als or niet alleen op de rem gaan staan omdat je de verandering tegen wilt houden. In plaats daarvan kun je beter jouw directie helpen om medewerkers toe te rusten zodat ze de verandering aan kunnen gaan. Dat vraagt wat van jouw adviesvaardigheden als or. Je kunt niet alleen uitgaan van jouw persoonlijke mening en jouw afdeling. Je wilt juist een goede afspiegeling zijn van hoe je collega’s in een verandering staan en vervolgens adviseren wat de directie daarmee kan doen. Dan heb je meerwaarde en word je serieus genomen als sparring partner.”

– René van Oorschot, or-expert

Hoe een or zich idealiter opstelt

Het is heel fijn als je als or je mening over een plan van je directie even kunt uitstellen. Probeer vooral nieuwsgierige vragen te stellen over wat de directie wil, en wat ze willen dat dat oplevert. Zo bouw je aan draagvlak voor je advies. Ga daarna lekker netwerken binnen en buiten je organisatie om frisse, nieuwe inzichten over het plan op te doen. Het doel hiervan is aan de ene kant om je directie te laten weten of ze dingen over het hoofd hebben gezien. Aan de andere kant kun je ook ideeën geven hoe de plannen van de directie succesvol kunnen worden uitgevoerd. Bij dit netwerken is het onmisbaar om goede relaties aan te gaan met je collega’s, zodat zij jouw or leren kennen en daarbij betrokken willen worden. Onthoud boven alles dat je niet hoeft te wachten op een plan van je directie, voordat je als or in actie komt. Bedenk zelf welke initiatieven jouw organisatie en je collega’s verder kunnen helpen en neem daar proactief actie op.

Ons or-trainingsaanbod

Bekijk hier ons trainingen voor
leden van de ondernemingsraad

Ons aanbod

Onze publicaties over de or

 • Whitepaper: Medezeggenschap, motor van participatie

  Met onze publicaties over de ondernemingsraad (or) geven we inzicht en praktische handvatten om de or en medezeggenschap in een organisatie vorm te geven. Een or heeft een uniek perspectief om organisatieontwikkeling te stimuleren. Als deze wordt benut wordt medezeggenschap de mooiste rol die er is: een manier om medewerkers en managers positief te betrekken bij de organisatie.

  Bekijk de korte omschrijving van onze uitgaven hieronder en vraag ze gratis aan!

  publicaties ondernermingsraad hrd groep

  Vraag gratis aan!

  De or als adviseur. Van traditioneel naar modern or-advies

  Het snel kunnen inspelen op veranderingen is niet alleen belangrijk voor bestuurders en de werknemers. Ook de ondernemingsraad moet een flinke duit in het zakje doen om het noodzakelijke succes te kunnen boeken! De invulling van die rol komt met name tot uiting in adviestrajecten. Iedere fase van het adviestraject – van contact naar contract, onderzoek, analyse, uitvoering en reflectie – komt in deze publicatie aan bod. Voor iedere fase krijgt je uitgebreide tips en voorbeelden uit de praktijk.

   

  Startende or. Van sterke start tot strategische invloed.

  Een ondernemingsraad (or) die goed wil functioneren, moet daarin flink investeren. Dat geldt niet alleen voor de allereerste or van een organisatie die alles zelf moet ontdekken, maar ook voor een nieuw gekozen or die een zittende or opvolgt. Die investering beslaat verschillende terreinen. Dit publicatie geeft de nodige handvatten om als nieuwe or goed uit de startblokken te komen én om invloed uit te kunnen oefenen op strategisch niveau.

   

  Or’s hebben bij het woord ‘debat’ vaak de associatie met herrie in de hut. In een goed debat echter, kun je een meningsverschil hebben met iemand zonder dat het overslaat op de relatie. In deze publicatie lees je, hoe je in die richting beweegt, hoe je een debat inhoudelijk, open en verbindend aan gaat. Én wanneer je het inzet.

   

  Whitepaper: Medezeggenschap, motor van participatie

  In een complexe omgeving is top-down sturing ineffectief. Medezeggenschap draagt bij aan een wendbare organisatie door medewerkers en managers op een positieve manier invloed te geven in veranderingen. Veranderkundig advies zorgt ervoor dat medezeggenschap vanuit samenwerking, in plaats van tegenstelling opereert. Dat geeft alle betrokkenen in een verandering meerwaarde.

  Dit artikel analyseert traditionele knelpunten in medezeggenschap, legt uit hoe veranderkunde daar een positieve wending aan geeft, en vertelt hoe de or zich de veranderkundige rol eigen maakt. Met als doel medezeggenschap motor te maken van participatie en daarmee bij te dragen aan een effectieve, wendbare organisatie.

  Neem contact met ons op

  Inschrijven nieuwsbrief

  * verplicht

  We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.