De leider als inspirator

Organisaties ontwikkelen zich in een steeds hoger tempo en als leidinggevende betekent dat dat jij niet achter kunt blijven. Sterker nog: vanuit een strategische blik moeten leidinggevenden telkens anticiperen op nieuwe aanpassingen en mensen daar tijdig in meenemen en in faciliteren. Dat stelt voortdurend eisen aan competenties als persoonlijk leiderschap, samenbindend vermogen en het vermogen een veilige groei-omgeving voor mensen te creëren, waarin zij zich eigenaar voelen van de verandering. Maar het vraagt ook wat van het vermogen van een teamleider om het (politieke) krachtenveld positief te beïnvloeden.

Van managementvaardig naar authentiek leiderschap

Als jij naar een hoger niveau wil ontwikkelen, kun je bij ons terecht voor een aansprekend maatwerk traject, begeleid door één van onze ervaren en inspirerende leiderschapscoaches. Eerst werk je aan je persoonlijk leiderschap, op basis waarvan je je de complexiteit van leiderschap steeds meer eigen maakt. Dat doe je op jouw eigen, authentieke manier, los van ‘kunstjes’. Je kunt ook met jouw hele directieteam een leiderschapstraject doorlopen; daarvoor bieden we maatwerkprogramma’s op aansprekende locaties. Informeer ons naar de mogelijkheden.