De stilte na de storm. De overgang naar de normingfase

1 juli 2024
De stilte na de storm. De overgang naar de normingfase

De stilte na de storm. De overgang naar de normingfase

Elk team doorloopt vijf fases: forming, storming, norming, performing, en adjourning. In een vorige blog hebben we de uitdagende stormingfase verkend, waarin teams vaak worstelen met conflicten en machtsstrijd. In deze blog richten we ons op de daaropvolgende fase: de normingfase. Deze fase markeert een cruciale periode van overeenstemming en stabilisatie binnen een team.

Het fundament van samenwerking leggen

Na de turbulentie van de stormingfase kunnen teams de noodzaak voelen om een meer geordende en harmonieuze werkomgeving te creëren. De normingfase breekt aan. In deze fase komen teamleden samen om heldere afspraken, (leef)regels en normen en waarden vast te stellen die hen zullen helpen effectief samen te werken. Posities worden ingenomen en de groep organiseert zichzelf door expliciete en impliciete overeenkomsten te vormen over hoe ze samenwerken en communiceren.

Bouwen aan vertrouwen

Terwijl afspraken worden gemaakt, begint het echte werk aan vertrouwen pas. Een afspraak maken is één ding, het naleven ervan is een tweede. Pas dan ontstaat daadwerkelijk vertrouwen binnen het team. Het is in deze fase dat teamleden leren zich aan te passen, compromissen te sluiten en meer betrokken te raken. Deze groeiende nabijheid resulteert in verhoogde groepscohesie, waarbij leden gemakkelijker feedback geven en accepteren, wat essentieel is voor hun collectieve en individuele groei.

Valkuilen van de normingfase

Een team kan echter te lang blijven hangen in het maken van afspraken. Dat kan leiden tot aanhoudende discussies, een afname in kritisch denken en uiteindelijk het verlies van creativiteit. Bovendien kan, na die intensieve stormingfase, het verlangen naar harmonie ertoe leiden dat teams te snel consensus bereiken zonder grondige discussie, waardoor belangrijke kwesties onopgelost kunnen blijven.

In de praktijk: een middelbare school

Terug naar de wiskundesectie van een middelbare school van onze eerdere blogs. De cijfers voor wiskunde lopen over de hele linie sterk terug. Het team besluit op een studiedag de situatie te bespreken. Al snel blijkt dat iedereen wél de zorg deelt, maar over de oorzaken is men het niet eens. De ene helft ziet een daling in het niveau van de leerling. Ze komen te makkelijk op een te hoog niveau, en dan loop je een keer tegen de lamp. De andere helft heeft de indruk dat het zit in de manier van benaderen van de leerlingen. De lessen worden als oubollig en saai ervaren. Een andere manier van lesgeven zou voor meer aansluiting kunnen zorgen. Beide kanten volharden in hun standpunt en uiteindelijk besluiten de teamleden elk maar te gaan doen wat henzelf het beste lijkt. Dat ondermijnt uiteraard de eenheid en effectiviteit van het team. Om naar de volgende fase door te groeien, is het belangrijk dat de wiskundesectie een gezamenlijke strategie bepaalt en zich verenigt rond gemeenschappelijke doelen en methodes voor het lesgeven. Dit vraagt om heldere communicatie en de bereidheid om van elkaar te leren en samen te werken aan een gezamenlijk plan.

In de praktijk: een projectontwikkelbureau

Binnen het projectteam uit de eerdere blogs zijn inmiddels een aantal pittige situaties geweest. Na een relatief rustige start, barst de bom om iets kleins. De projectleider heeft vervolgens haar handen vol aan het bewaken van de sfeer. In haar beleving kan er geen overleg plaatsvinden, zonder dat het team elkaar steeds weer in de haren vliegt. Ze is er al eens een keer over uitgevallen naar het team, heeft er een sessie aan gewijd, maar niets helpt. De laatste weken lijkt het alsof het team teruggevallen is naar een vorige fase. Iedereen zit er wat apathisch bij, alles is ‘prima’, ‘maakt mij niet uit’, ‘heb ik geen mening over’. Het lijkt of alle vuur en motivatie uit de groep verdwenen is. Pas als de groep erin slaagt om het benodigde vertrouwen op te bouwen en de gemaakte afspraken na te komen, is het mogelijk om door te groeien naar de volgende fase in de groepsontwikkeling.

Vooruitgang naar effectief teamwork

De normingfase is bepalend voor het creëren van een stabiele basis waarop teams kunnen presteren. Als een team succesvol normen kan vaststellen en het vertrouwen kan verstevigen, staat het sterker in de volgende fasen van ontwikkeling. Dit laat zien hoe belangrijk effectieve begeleiding en ondersteuning is, in elke fase van groepsdynamiek.

Bouwen aan én op effectieve teams

Het begrijpen van teamdynamiek stelt leidinggevenden in staat om teams effectief te begeleiden en ondersteunen door elke fase. Het resultaat? Teams die uitblinken in wat ze doen, en bovendien een bron van inspiratie en motivatie zijn voor de hele organisatie. Om je te helpen ook het maximale uit je team – tijdelijk, vast, virtueel of fysiek – te halen, hebben we een boekje uitgebracht. De publicatie ‘Bouwen aan én op effectieve teams’ geeft inzichten en praktische handvatten. Met de adviezen uit dit boekje kun je nog meer bereiken!

Vraag hier de publicatie aan

Onze trainingsgids

Heb je onze trainingsgids al gezien? Hij staat vol met ons aanbod van trainingen, e-learnings en e-coachings, die ook heel waardevol zijn voor de interne begeleider of (beginnende) leidinggevende.

 

We believe in Human Capital Growth 

Bekijk ons complete trainingsaanbod

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.