Navigeren door de storm. De stormingfase verkend

6 mei 2024
Navigeren door de storm. De stormingfase verkend

Navigeren door de storm. De stormingfase verkend

Volgens de bekende ‘Dikke’ Van Dale is een team ‘een groep samenwerkende personen’. Maar is dat ook een effectief team? In een eerdere blog hebben we al de vijf fases verkend die elk team doorloopt: forming, storming, norming, performing, en adjourning. In deze blog zoomen we in op de tweede fase. Wat gebeurt er tijdens de stormingfase, hoe ziet dat eruit in de praktijk en wat zijn praktische handvatten waar je iets aan hebt?

Een frisse start

Al snel na de formingfase ontstaat er een proces van onduidelijkheid, onderhandeling en onenigheid. Soms gaat dit rustig en vriendelijk, vaak gaat het echter gepaard met frustraties of heftige emoties. Dit ‘gerommel’ kan een tijdje duren, waardoor de verhoudingen in het team mogelijk verslechteren. Dat kan ervoor zorgen dat de teamleden moeilijk een vertrouwensband kunnen opbouwen die sterk genoeg is om te kunnen samenwerken. ledereen wil een plekje in het team waarbij hij – of zij – zich prettig voelt. Daarvoor is invloed nodig. Wie in een team geen enkele invloed kan uitoefenen, haakt af.

'Vechten' om macht en invloed binnen het team

In de stormingfase stellen de teamleden de verdeling van invloed en macht vast. De gesprekken gaan nu explicieter over wat individuele teamleden zelf vinden en hoe zij denken over de manier van samenwerken. Het gaat over wat belangrijk is en hoe het team bepaalde doelen moet gaan bereiken. Leden nemen initiatief, doen voorstellen en nemen impliciete beslissingen. Daarmee komen de eerste spanningen naar voren.

In de praktijk: een middelbare school

We gaan weer even terug naar de wiskundesectie van een middelbare school van onze vorige blog. Na een aantal weken van rust, ontstaat voorafgaand aan het sectieoverleg een discussie over de aanpak van een klas. Het is de mentorklas van een van de sectieleden. De klas is onrustig, conflictueus en scoort slecht over de hele linie. Al binnendruppelend bespreekt een aantal docenten met elkaar wat een goede aanpak zou zijn, tot een van de oudgedienden van de school de knuppel in het hoenderhok gooit: ‘Hard aanpakken, laten zien wie de baas is, dan ben je er voor eens en voor altijd vanaf. Da’s nu even niet leuk, maar je zult zien dat je er in de loop van het schooljaar alleen maar plezier van hebt!’. Het gesprek stokt…

Verschil

De teamleden merken dat niet alles vanzelf goed gaat. Er zijn verschillen tussen de teamleden qua benadering, commitment, persoonlijkheid, professionaliteit en prestatie. Zo kan het voorkomen dat niet iedereen zijn afspraken netjes nakomt of dat bepaalde teamleden veel harder of langer werken dan anderen. De verschillen tussen de teamleden kunnen zorgen voor wrevel, discussie en soms zelfs frustratie in een groep. Het is frusterend voor iemand als hij niet datgene krijgt wat hij wil of als de groep hem niet hoort of ziet zoals hij dat zelf graag wil. Dat kan ertoe leiden dat teamleden teleurgesteld raken of zich buiten het proces gaan plaatsen. Als een groep in deze fase blijft steken, kan er een roddelcultuur ontstaan. Ook opstandigheid, conflicten en subgroepvorming zijn veelvoorkomende verschijnselen in deze fase.

In de praktijk: een projectontwikkelbureau

Wat gebeurt er in deze fase in het projectteam van het projectontwikkelbureau? De projectleider wil de sfeer in het team ter sprake brengen. Hoe goed het in de verschillende taakgroepen ook gaat, in haar beleving is er in de plenaire projectgroep weinig synergie, weinig constructief overleg, wat leidt tot fouten in de onderlinge afstemming. Nadat ze haar mening in de groep gegeven heeft, blijft het oorverdovend stil. Ze probeert de boel op te schudden door directe vragen te stellen, maar dat heeft weinig effect. Maar als ze de vergadering sluit, begint iedereen met iedereen te praten. De projectleider blijft wat vertwijfeld achter.

Bouwen aan én op effectieve teams

Het begrijpen van teamdynamiek stelt leidinggevenden in staat om teams effectief te begeleiden en ondersteunen door elke fase. Het resultaat? Teams die uitblinken in wat ze doen, en bovendien een bron van inspiratie en motivatie zijn voor de hele organisatie. Om je te helpen ook het maximale uit je team – tijdelijk, vast, virtueel of fysiek – te halen, hebben we een boekje uitgebracht. De publicatie ‘Bouwen aan én op effectieve teams’ geeft inzichten en praktische handvatten. Met de adviezen uit dit boekje kun je nog meer bereiken!

Vraag hier de publicatie aan

Onze trainingsgids

Heb je onze trainingsgids al gezien? Hij staat vol met ons aanbod van trainingen, e-learnings en e-coachings, die ook heel waardevol zijn voor de interne begeleider of (beginnende) leidinggevende.

Bekijk ons complete trainingsaanbod

 

We believe in Human Capital Growth

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.