Or

Van traditionele geschillen naar opbouwende samenwerking

16 mei 2024
Or: Van traditionele geschillen naar opbouwende samenwerking

Or: Van traditionele geschillen naar opbouwende samenwerking

Traditioneel gezien lossen ondernemingsraad (or) en bestuurders hun geschillen op via de juridische weg. Dit leidt al snel tot een impasse en een gebrek aan vertrouwen tussen de betrokken partijen, waarbij de focus verschuift van het vinden van een gedragen oplossing naar het winnen van een juridisch conflict. Dit kan de samenwerking in de toekomst bemoeilijken. Een veel constructievere benadering is het voeren van een open dialoog en gezamenlijk optrekken. Op die manier vergroot je het vertrouwen, stimuleer je creativiteit en kom je tot effectievere besluitvorming en betere resultaten voor alle partijen. In deze blog laat René van Oorschot, human capital en or-expert, die consultant is bij HRD Groep, aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien hoe dit werkt.

Traditionele aanpak

Tot een aantal jaar geleden hanteerde de or van een overheidsorganisatie een behoorlijk traditionele aanpak. De focus lag vooral op het bekritiseren van voorstellen van de bestuurder. Daarbij was vooral de or, en niet de achterban, leidend in de inhoud van de adviezen aan de bestuurder. In 2017 bracht een slepend adviestraject een verandering in deze werkwijze teweeg. De bestuurder had het voornemen om een aantal collega’s te verplichten over te stappen naar een andere werkgever. Toen de bestuurder, ondanks herhaaldelijke vragen en bezwaren van de or, besloot om over te gaan tot uitvoering, zegde de or het vertrouwen in de bestuurder op. De bestuurder moest het veld ruimen. De or was niet tevreden met hun rol en besloot dat het roer om moest. De or wilde medewerkers en managers veel meer betrekken bij het organisatiebeleid. Ze schakelden mij in om hen te ondersteunen bij dit proces.

Samenwerking opzoeken

Ik stelde een alternatieve benadering voor. Je kunt wel in de strijdpositie blijven, maar je bereikt meer als je de samenwerking opzoekt met de nieuwe bestuurder. We besloten om een bijeenkomst te organiseren om dit te realiseren. Tijdens deze bijeenkomst stonden de strategische ontwikkelingen van de overheidsorganisatie centraal. Het doel was om te evalueren of medewerkers er klaar voor waren om deze ontwikkelingen daadwerkelijk te gaan vormgeven. De or nodigde zo’n 90 managers en collega’s van de werkvloer uit, en verdeelde hen in groepjes. Vervolgens leidde de or het gesprek in elk groep over een ontwikkeling, om zo input te verzamelen en samen te werken aan de toekomst van de organisatie.

Kennen, kunnen, willen, durven

Tijdens de bijeenkomst legden we elk groepje vier cruciale vragen voor. Ken je de ontwikkeling, ofwel weet je waar het over gaat? Kun je de ontwikkeling, ofwel heb je de vaardigheden. Wil je het? En durf je het? Deze vragen vormden de leidraad voor de discussies binnen de groepen. Zo herinner ik me bijvoorbeeld een groepje dat sprak over automatisering. Al snel bleek dat deze mensen niet goed op de hoogte waren van wat deze ontwikkeling precies inhield. Daardoor voelden ze zich niet voldoende betrokken. De or heeft vervolgens de informatie uit de gesprekken teruggekoppeld naar de bestuurder. Op basis daarvan is een plan ontstaan om medewerkers en managers veel actiever te betrekken bij het proces. Dit plan bood een uitgelezen kans voor de or om invloed uit te oefenen op de verdere ontwikkeling van de organisatie en ervoor te zorgen dat de stem van de medewerkers werd gehoord.”

Van weerstand naar succes

Natuurlijk kun je in de weerstand gaan en je richten op tegenstellingen. Dan word je tegenstanders van elkaar en probeer je elkaar vliegen af te vangen. Dat maakt de situatie er niet beter op. Er is een constructievere manier om het aan te pakken. Kijk vanuit een HR-perspectief en zoek een manier waarop je zowel de organisatie als de bestuurder vooruit kunt helpen. Door meer te focussen op samenwerking en het vinden van gemeenschappelijke doelen bouw je aan een sterke basis voor succes.

Naar betere besluitvorming en gezondere teams

Wil je ook leren hoe je effectief kunt communiceren en geschillen kunt voorkomen? Met onze publicatie ‘Van traditioneel naar modern or-advies’ versterk je je communicatie- en adviesvaardigheden. En dat is zeker niet alleen waardevol voor debatten met de OR, maar voor iedereen die stappen wil zetten richting succesvolle teamdiscussies, betere besluitvorming en gezondere teams.

Vraag hier de publicatie aan

Onze trainingsgids

Heb je onze trainingsgids al gezien? Hij staat vol met ons aanbod trainingen, e-learnings en e-coachings.

Bekijk ons complete trainingsaanbod

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.