Gemeenten als partner

De gemeente is een gelijkwaardige partner geworden: een participerende organisatie die in gesprek gaat met haar burgers. Niet alleen uitvoerend, maar zelf beleid maken en vaker en intensiever samenwerken. Dat levert naast extra taken en verantwoordelijkheden ook een andere aard van werk op.

De uitdaging voor een gemeente is om aan te sluiten bij alle nieuwe ontwikkelingen, taken zorgvuldig uit te voeren en ook nog een goede en interessante werkgever  zijn.