Handige tips voor het maken van je PE-plan

22 maart 2021
Handige tips voor het maken van je PE-plan | HRD Groep

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw PE-systeem. De NBA heeft er voor gekozen om een andere PE-systematiek in te voeren die beter aansluit bij de ontwikkeling van de individuele accountant. In het nieuwe systeem ben je zelf verantwoordelijk voor jouw PE-programma, met meer vrijheid in keuze van inhoud en leervorm. Het puntensysteem is komen te vervallen en de manier van scholing is individueel in te vullen. Vanuit onze trainingen en in de dagelijkse praktijk merken we dat best wat accountants op dit moment nog worstelen met het indienen van het PE-plan. Daarom delen we hieronder een aantal handige tips.

Formuleer een duidelijk leerdoel

Het PE-plan begint met het formuleren van je werkzaamheden en bepalen van leerdoelen die betrekking hebben op die werkzaamheden. Het formuleren van een leerdoel blijkt een struikelblok te zijn. Een goed leerdoel is expliciet, helder en zegt iets over wat jij te leren of ontwikkelen hebt in het komende jaar. Een leerdoel kan gekoppeld zijn aan je taken, maar zegt meer over wat je nodig hebt om die taken uit te voeren. Je leerdoel schrijf je dan ook altijd in de ik-vorm. Formuleer het zo concreet mogelijk: wat wil je precies bereiken en wat heb je daarvoor nodig? Bedenk daarbij dat het niet gaat om hoe je dat wilt doen; de omschrijving van de leeractiviteiten volgt later.

Blijft het lastig?

Blijft het ingewikkeld om je leerdoelen te formuleren? Probeer dan vooruit te kijken. Stap vooruit in de tijd, bijvoorbeeld naar het eind van het jaar, en probeer een beeld te krijgen van wat je dan ziet. Waar ben je op ontwikkeld? Wat zien anderen dan aan jou en in hoeverre is dat anders dan nu? Zet ook de ‘vijf keer waarom’-vraag in. Stel jezelf vijf keer achter de elkaar de vraag waarom je iets wilt, of laat een ander jou die vraag stellen. Op die manier kom je vaak tot de kern van wat er nodig is voor je ontwikkeling.

Kies leeractiviteiten die bij je passen

Nadat je leerdoelen zijn bepaald, ga je vastleggen welke leeractiviteiten daar bij passen. Het nieuwe PE-systeem is gebaseerd op de gedachte dat er verschillende vormen van leren zijn die jou als accountant kunnen helpen om je verder te ontwikkelen. Vaktechnische kennis vergaar je bijvoorbeeld op een andere manier dan leidinggevende kwaliteiten. Onderzoek per leerdoel wat voor jou een effectieve leeractiviteit is. Dat kan bijvoorbeeld een intervisie met een collega zijn, meedoen in de vorm van een stage, kennis vergaren via een webinar of vakliteratuur lezen. Hou daarbij rekening met je eigen persoonlijke leervoorkeur.

Slim plannen van je leeractiviteiten

We lopen er tegenaan dat op dit moment nog niet alle data van leeractiviteiten bekend zijn. Wees voorzichtig met de valkuil ‘dat komt later wel’. Voor je het weet haalt de waan van de dag je in en belandt het inplannen van de activiteiten tussen wal en schip. Weet je welke leeractiviteiten je wilt gaan doen, maar zijn data nog niet bekend? Zet een reminder in je agenda voor over een paar maanden, zodat je er dan nogmaals achteraan kunt gaan. Hou ook rekening met je eigen werkdruk of bijvoorbeeld een werkcyclus. Zijn er vaste maanden waarop de werkdruk hoog is? Plan dan geen training in.

De nieuwe PE-systematiek sluit beter aan bij de ontwikkeling van de individuele accountant. Tegelijkertijd is het misschien even wennen. Wil je hulp of meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Naar ons trainingsaanbod

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.