Wat is intervisie?

Intervisie is een manier om werkgerelateerde vraagstukken met andere vak- of functiegenoten te analyseren. Het doel is van elkaar te leren en samen tot betere oplossingen te komen. Na het volgen van een training of opleiding kan intervisie je helpen jouw nieuwe inzichten en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Maar ook wanneer je behoefte hebt aan de zienswijzen en ervaringen van vakgenoten binnen of buiten je organisatie biedt intervisie uitkomst. Intervisie is dus een vorm van collegiaal leren in een vertrouwelijke setting. Onder begeleiding van een intervisiebegeleider van HRD Groep bespreek je op een gestructureerde manier een ingebrachte werksituatie.

Elkaars raadgever

Intervisie levert je nieuwe inzichten en oplossingen op. Daarnaast leer je ook denken vanuit verschillende perspectieven en het versterkt je netwerk. Onze begeleiders helpen je om jouw eigen leerprocessen steeds weer onder de loep te nemen. Door de band die je met elkaar creëert ervaar je een lage drempel om elkaar over iets te consulteren. Ook buiten de sessies om.

Je eigen intervisiegroep

Een intervisiegroep bij HRD Groep is een vaste groep van 6 tot 8 mensen die een aantal keren per jaar samenkomen. Dat kan op een locatie van HRD Groep of op een andere locatie in Nederland. De groep kan ofwel bestaan uit mensen uit jouw eigen organisatie, of uit de training of opleiding die je hebt gevolgd, of uit verschillende mensen uit jouw vakgebied of discipline buiten jouw organisatie.