Integriteit voor tolken

 

Bewust integer handelen is de basis voor het uitoefenen van je vak als tolk. En toch hebben we het er weinig over. Bovendien wordt integriteit binnen de overheid een steeds belangrijkere factor. Onze opdrachtgevers vragen er meer en meer om.

Maar wat is dat nou, integriteit? Een lastig begrip, waar iedereen anders over kan denken. En wat ook een behoorlijke lading heeft. Wat maakt iemand nou integer? En hoe kan het dat wat de een integer vindt, de ander dat juist niet vindt?  Hoe gaan mensen op heel verschillende manieren om met lastige dilemma’s, en waar ben jij eigenlijk zelf gevoelig voor?

In de leergang Integriteit leer je dat iedereen een eigen talent heeft voor integriteit én dat je dat door bewustwording en vaardigheden nog verder kunt ontwikkelen. We nemen je op interactieve wijze mee in alles wat je als tolk moet weten over integriteit, over de uitdagingen en valkuilen die daarbij ook voor jou op de loer liggen, en waar je na het volgen van deze leergang nooit in zult stinken.

De leergang bestaat uit een online ontwikkelassessment + 3 e-learnings. De e-learnings kun je in je eigen tijd volgen, hier zijn geen klassikale bijeenkomsten aan verbonden. Het is ook mogelijk om losse onderdelen van de leergang te volgen (assessment is verplicht). Bekijk alle mogelijkheden hieronder bij het kopje ‘kosten‘.

Ja ik schrijf me in!

Stuur ons een bericht

Hieronder staat meer informatie over de inhoud van de leergang.

Assessment ‘Bewust van Integriteit’ (4 PE punten)

Je krijgt als tolk voortdurend te maken met beroepsgerelateerde integriteitsdilemma’s en je probeert daar met eer en geweten juist in te handelen. De gevolgen van je keuzes kunnen immers groot zijn, zowel voor de cliënt als ook voor jezelf. Toch kan het zijn dat de keuzes die jij maakt bij precies dezelfde dilemma’s, anders zijn dan een collega zou doen. Er is kennelijk niet altijd een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe je optimaal integer moet handelen, en dan met name in de zogenaamde ‘grijze gebieden’.

Het assessment ‘Bewust van integriteit’ biedt je een onderbouwd inzicht in de talenten, kwaliteiten en risico’s op dit gebied. Het resultaat van dit assessment is concrete, persoonlijke en opbouwende feedback over waar jij op kunt letten wanneer je met dilemma’s geconfronteerd wordt. Doordat dit het eerste onderdeel is van de leergang, kunnen de inzichten uit het assessment je helpen in je keuze voor diverse leermodules (e-learnings) uit de leergang Integriteit.

online assessment 2 - hrd groep
versterk je veerkracht - hrd groep

E-learning 1 ‘De tolk en zichzelf’ (4 PE punten)

Deze e-learning is een logisch vervolg op het assessment. In deze e-learning werk je aan het vergroten van zelfinzicht en zelfregulatie in situaties die voor jou spanningsvol zijn. Je leert je door gestructureerde morele oordeelsvorming je meer zelfbewust en effectief staande te houden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het aangeven van grenzen, omgaan met aangrijpende/ verdrietige gebeurtenissen, omgaan met eigen fouten, enzovoort. Vanuit die kennis kijken we ook naar gedrag. Hoe vertaal je wie jij bent naar integer gedrag, waarin je je houdt aan de geldende normen, zonder je authenticiteit en flexibiliteit te verliezen.

E-learning 2 ‘De tolk en de cliënt’ (4 PE punten) 

Je hebt als tolk regelmatig te maken met pogingen van cliënten om je te beïnvloeden. Expliciet, zoals agressie, maar ook meer verborgen, zoals emoties en manipulatie. In deze e-learning komt aan bod hoe je in je werk om kan gaan met verschillende soorten beïnvloeding: hoe herken je die, welke valkuilen liggen daarbij op de loer.  En hoe kun je hier behendig mee omgaan, zodat je je integere houding vooropstelt, zonder dat dat de relatie schaadt.

over ons - vacatures - hrd groep

E-learning 3 ‘De tolk en de omgeving’ (4 PE punten)

Je omgeving oefent een grote invloed op je uit. In concrete zin, zoals door vrienden en familie. Maar ook in verwachtingen en eisen vanuit je culturele achtergrond. Bewust en onbewust word je beïnvloed. Ook de organisatie waar vanuit je werkt en de organisatie waarbinnen je je werk uitvoert hebben invloed op je handelen.

In deze e-learning reflecteer je op de omgeving waarvan je deel uitmaakt: welke verwachtingen en eisen stelt de persoonlijke omgeving aan je? En hoe ingewikkeld is het daar eigen keuzes in te maken? En je professionele omgeving: in hoeverre ervaar je de organisatiecultuur van je klant maar ook van je opdrachtgever als veilig, integer en professioneel kritisch? En welke invloed kan en wil je daar als tolk (zeker als zelfstandig ondernemer) op hebben?

Kosten

Mogelijkheden

We bieden drie verschillende mogelijkheden aan.

Optie 1: Gehele leergang. Je kunt ervoor kiezen om de leergang in zijn geheel te volgen. De gehele leergang bestaat uit het assessment + 3 e-learnings. Je start hierbij met het assessment. Daarna kun je de e-learnings volgen in willekeurige volgorde.

  • Kosten: €610,-
  • PE punten: 16 punten

Optie 2: Assessment (incl. eerste e-learning). Een andere mogelijkheid is om een verkorte versie van de leergang te volgen. Je begint met het assessment, gevolgd door de eerste e-learning ‘De tolk en zichzelf’.

  • Kosten: €395,-
  • PE punten: 8 punten

Optie 3: Assessment (incl. eerste e-learning) + aanvullende e-learning(s). Wil je in aanvulling op ‘optie 2’ nog een e-learning volgen? Je kunt er voor kiezen om ook e-learning 2 ‘De tolk en de cliënt’ en/of e-learning 3 ‘De tolk en de omgeving’ te volgen.

  • Kosten: €120,- per e-learning
  • PE punten: 4 punten per e-learning

TOP punten

Na je aanmelding, ontvang je een bevestiging en sturen we een factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar onze algemene voorwaarden. Na ontvangst van je betaling ontvang je toegang tot de leergang*.

Tolken die hun TOP punten willen inleveren, krijgen een korting van €22 per punt. Alle kosten zijn exclusief btw (21%).

Om je TOP punten in te leveren betaal je eerst de volledige factuur aan HRD Groep. Vervolgens kun je met je bewijs van betaling of je certificaat via deze link je TOP punten inleveren bij Global Talk.

Ja ik schrijf me in!

*Je krijgt toegang tot de e-learnings voor een periode van twee jaar.

Waarom een e-learning bij HRD Groep volgen?

  • We helpen jou om het geleerde met een concreet actieplan in de praktijk te brengen
  • We bieden de mogelijkheid om een verdiepingssessie of coaching bij te boeken
  • Onze trainers zijn beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden

Ja ik schrijf me in!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op.  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.