Integriteit voor tolken

 

Bewust integer handelen is de basis voor het uitoefenen van je vak als tolk. En toch hebben we het er weinig over. Bovendien wordt integriteit binnen de overheid een steeds belangrijkere factor. Onze opdrachtgevers vragen er meer en meer om.

Maar wat is dat nou, integriteit? Een lastig begrip, waar iedereen anders over kan denken. En wat ook een behoorlijke lading heeft. Wat maakt iemand nou integer? En hoe kan het dat wat de een integer vindt, de ander dat juist niet vindt?  Hoe gaan mensen op heel verschillende manieren om met lastige dilemma’s, en waar ben jij eigenlijk zelf gevoelig voor?

In de leergang Integriteit leer je dat iedereen een eigen talent heeft voor integriteit én dat je dat door bewustwording en vaardigheden nog verder kunt ontwikkelen. We nemen je op interactieve wijze mee in alles wat je als tolk moet weten over integriteit, over de uitdagingen en valkuilen die daarbij ook voor jou op de loer liggen, en waar je na het volgen van deze leergang nooit in zult stinken.

De leergang bestaat uit een assessment + 3 online modules en levert je 16 PE punten op en een certificaat. De prijs voor de gehele leergang is € 555,- exclusief btw. We bieden ook een verkorte versie van de leergang aan. Meer informatie hierover vind je onder het kopje ‘kosten’.

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor de leergang.

Ja ik schrijf me in!

Stuur ons een bericht

Hieronder staat meer informatie over de inhoud van de leergang.

Assessment ‘Bewust van Integriteit’ (4 PE punten)

Je krijgt als tolk voortdurend te maken met beroepsgerelateerde integriteitsdilemma’s en je probeert daar met eer en geweten juist in te handelen. De gevolgen van je keuzes kunnen immers groot zijn, zowel voor de cliënt als ook voor jezelf. Toch kan het zijn dat de keuzes die jij maakt bij precies dezelfde dilemma’s, anders zijn dan een collega zou doen. Er is kennelijk niet altijd een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe je optimaal integer moet handelen, en dan met name in de zogenaamde ‘grijze gebieden’.

Het assessment ‘Bewust van integriteit’ biedt je een onderbouwd inzicht in de talenten, kwaliteiten en risico’s op dit gebied. Het resultaat van dit assessment is concrete, persoonlijke en opbouwende feedback over waar jij op kunt letten wanneer je met dilemma’s geconfronteerd wordt. En die je kan helpen in je keuze voor diverse leermodules uit de leergang Integriteit.

online assessment 2 - hrd groep

versterk je veerkracht - hrd groep

Module ‘De tolk en zichzelf’ (4 PE punten)

Deze module is een logisch vervolg op het assessment. In deze module werk je aan het vergroten van zelfinzicht en zelfregulatie in situaties die voor jou spanningsvol zijn. Je leert je door gestructureerde morele oordeelsvorming je meer zelfbewust en effectief staande te houden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het aangeven van grenzen, omgaan met aangrijpende/ verdrietige gebeurtenissen, omgaan met eigen fouten, enzovoort. Vanuit die kennis kijken we ook naar gedrag. Hoe vertaal je wie jij bent naar integer gedrag, waarin je je houdt aan de geldende normen, zonder je authenticiteit en flexibiliteit te verliezen.

Module ‘De tolk en de cliënt’ (4 PE punten)

Je hebt als tolken regelmatig te maken met pogingen van cliënten om je te beïnvloeden. Expliciet, zoals agressie, maar ook meer verborgen, zoals emoties en manipulatie. In deze module komt aan bod hoe je in je werk om kan gaan met verschillende soorten beïnvloeding: hoe herken je die, welke valkuilen liggen daarbij op de loer.  En hoe kun je hier behendig mee omgaan, zodat je je integere houding vooropstelt, zonder dat dat de relatie schaadt.

over ons - vacatures - hrd groep

Module ‘De tolk en de omgeving’ (4 PE punten)

Je omgeving oefent een grote invloed op je uit. In concrete zin, zoals door vrienden en familie. Maar ook in verwachtingen en eisen vanuit je culturele achtergrond. Bewust en onbewust word je beïnvloed. Ook de organisatie waar vanuit je werkt en de organisatie waarbinnen je je werk uitvoert hebben invloed op je handelen.

In deze module reflecteer je op de omgeving waarvan je deel uitmaakt: welke verwachtingen en eisen stelt de persoonlijke omgeving aan je? En hoe ingewikkeld is het daar eigen keuzes in te maken? En je professionele omgeving: in hoeverre ervaar je de organisatiecultuur van je klant maar ook van je opdrachtgever als veilig, integer en professioneel kritisch? En welke invloed kan en wil je daar als tolk (zeker als zelfstandig ondernemer) op hebben?

Kosten

Mogelijkheden

Je kunt ervoor kiezen om de leergang in zijn geheel te volgen. De gehele leergang bestaat uit het assessment + 3 online modules. Dit levert je 16 PE punten op.

Een andere mogelijkheid is om een verkorte versie van de leergang te volgen. Je begint dan met het assessment + een module. En eventueel kun je nog voor een extra module kiezen.

 • Assessment + module ‘De tolk en zichzelf’ (8 PE punten)
 • Optioneel: Losse module (4 PE punten), keuze uit:
  • De tolk en de cliënt
  • De tolk en de omgeving

Kosten leergang

 • Gehele leergang €555,-
 • Assessment + module €360,-
 • Losse module €110,-

Tolken die hun TOP punten willen inleveren voor deze modules, krijgen een korting van €22 per punt op de modules. Alle kosten zijn exclusief btw (21%).

Na je aanmelding, ontvang je een bevestiging en sturen we een factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar onze algemene voorwaarden.

Waarom een e-learning bij HRD Groep volgen?

 • We helpen jou om het geleerde met een concreet actieplan in de praktijk te brengen
 • We bieden de mogelijkheid om een verdiepingssessie of coaching bij te boeken
 • Onze trainers zijn beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden

Ja ik schrijf me in!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op.

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.