Rollenspel Bedrijfsopleiding

Algemene Informatie

  • Voorbereiding: 15 minuten;
  • Uitvoering: 15 minuten;
  • Het is de bedoeling dat je zelf de tijd in de gaten houdt;
  • De acteur kan zowel een man als een vrouw zijn;
  • Je mag deze informatie en je aantekeningen meenemen tijdens het rollenspel.

Situatie:

Je bent onlangs aangesteld als adviseur Bedrijfsopleiding bij RTY Bank. Ongeveer 1.100 mensen zijn werkzaam bij het hoofdkantoor van deze bank. Nog 4.000 anderen werken in filialen door het hele land.

De bank had qua opleidingen in het verleden een enigszins ouderwetse en dominante structuur. Een afdelingsmanager bepaalde, zonder overleg, welke ontwikkel-interventies goed waren voor zijn medewerkers. Vervolgens werd van medewerkers verwacht dat zij deel namen aan het daaruit voortvloeiende opleidingsprogramma. Dit leidde soms tot onvrede van medewerkers die deel moesten nemen aan opleidingen waar zij geen interesse in hadden.

Een paar jaar geleden is het beleid veranderd: Eerst wordt de opleidingsbehoefte onderzocht in gesprekken met de managers en ook met betrokken medewerkers. Vervolgens worden gepaste opleidingen aangeboden: maatwerk trainingen en cursussen afgesteld op de behoeften en interesses van de betreffende medewerkers.

Onlangs verzocht directeur Westra van de afdeling Kredietverstrekking je om aanvullende trainingen op te zetten betreffende het nieuwe geautomatiseerde kredietbeoordelingssysteem SAFE. Dit nieuwe systeem helpt te bepalen wat de maximale kredietlimiet is en onder welke voorwaarden (rente, aflossingstermijnen, etc.) een krediet kan worden verstrekt. Op een eerste kleine opdracht na, ben je nog weinig bij de afdeling Kredietverstrekking betrokken geweest.

Je bent onlangs aangesteld als adviseur Bedrijfsopleiding bij RTY Bank. Ongeveer 1.100 mensen zijn werkzaam bij het hoofdkantoor van deze bank. Nog 4.000 anderen werken in filialen door het hele land.

 

De bank had qua opleidingen in het verleden een enigszins ouderwetse en dominante structuur. Een afdelingsmanager bepaalde, zonder overleg, welke ontwikkel-interventies goed waren voor zijn medewerkers. Vervolgens werd van medewerkers verwacht dat zij deel namen aan het daaruit voortvloeiende opleidingsprogramma. Dit leidde soms tot onvrede van medewerkers die deel moesten nemen aan opleidingen waar zij geen interesse in hadden.

 

Een paar jaar geleden is het beleid veranderd: Eerst wordt de opleidingsbehoefte onderzocht in gesprekken met de managers en ook met betrokken medewerkers. Vervolgens worden gepaste opleidingen aangeboden: maatwerk trainingen en cursussen afgesteld op de behoeften en interesses van de betreffende medewerkers.

 

Onlangs verzocht directeur Westra van de afdeling Kredietverstrekking je om aanvullende trainingen op te zetten betreffende het nieuwe geautomatiseerde kredietbeoordelingssysteem SAFE. Dit nieuwe systeem helpt te bepalen wat de maximale kredietlimiet is en onder welke voorwaarden (rente, aflossingstermijnen, etc.) een krediet kan worden verstrekt. Op een eerste kleine opdracht na, ben je nog weinig bij de afdeling Kredietverstrekking betrokken geweest.

 

Het software pakket SAFE is gemaakt door een extern automatiseringsbureau. De afdeling Bedrijfsopleiding heeft geholpen bij het schrijven van gebruikershandleidingen. Voordat SAFE in gebruik werd genomen, heeft de afdeling Bedrijfsopleidingen een introductiecursus ontwikkeld voor de toekomstige gebruikers. Met SAFE is men inmiddels zes maanden geleden gestart, maar het loopt allemaal nog erg stroef.  Westra vindt daarom dat aanvullende training voor medewerkers nodig is.

 

Nadat jij hebt gesproken met de gebruikers van het systeem, die overigens veel klaagden over het management, heb jij sterk de indruk dat het probleem niet te maken heeft met een gebrek aan kennis over het systeem. Medewerkers geven aan weinig heldere richtlijnen en management-informatie vanuit het MT (waaronder Westra) te ontvangen. Medewerkers lijken wel te begrijpen hoe het system werkt, maar krijgen niet op tijd instructies over wat het beleid nu precies is. Zij slagen er goed in om data uit het systeem te halen, maar missen concrete richtlijnen over hoe om te gaan met die informatie. Zo is het hen bijvoorbeeld niet duidelijk welke richtlijnen gelden voor het accepteren van risico’s in verstrekte kredieten, of hoe om te gaan met bepaalde risico’s. Hierdoor lijkt SAFE nog lang niet het instrument dat processen van kredietverstrekking goed stroomlijnt en versnelt.

 

Kortom: Het probleem is dus niet een gebrek aan kennis bij de medewerkers ten aanzien van het systeem, dat opgelost zou kunnen worden door aanvullende training. Het echte probleem is volgens jou de communicatie vanuit de afdeling Kredietverstrekking. Dat vraagt om een andere aanpak.

 

Opdracht:

Aan jou de taak om Westra te adviseren en goed van dienst te zijn. Het is belangrijk dat je de relatie met hem goed houdt, omdat hij een belangrijke en invloedrijke interne klant is, waar jullie nog veel mee willen samenwerken.

Veel succes!

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.