Adviesopdracht ‘BIGG Wonen’

Situatie

Situatie BIGG Wonen is een grote organisatie in de woon- en keukenaccessoires. Typerend is het verfrissende design voor een betaalbare prijs. De afgelopen jaren heeft de organisatie uitstekende resultaten behaald, zodat er ruimte is gekomen voor een nieuwe vestiging in de regio Noord. Op dit moment komen twee gemeenten in aanmerking voor een vestiging. Deze gemeenten zijn Assink en Masten, de twee grootste steden in het gebied. De planning is erop gericht over 6 maanden de vestiging te openen.

BIGG heeft slechts plaats voor één vestiging in de regio Noord. Dit heeft te maken met het spreidingsbeleid en met de financieringsmogelijkheden van de organisatie. Daarnaast speelt het aantal inwoners en de daarmee samenhangende totale vraag naar woonartikelen een rol. Verder bestaat er een strikte overheidswetgeving aangaande ruimtelijke ordening, die aan grootschalige detailhandel beperkingen oplegt betreffende het aantal vestigingen in een regio. De directie gaat er vanuit dat de nieuwe vestiging qua grootte en qua huurprijs achterblijft bij de bestaande vestigingen. Bij BIGG ligt de nadruk niet zo zeer op hoog rendement, maar met name op omzetvolumes en kwaliteit van laagdrempelig design.

Opdracht

Jij bent een mogelijke toekomstige vestigingsleider. In dat kader wil de directie van BIGG graag jouw mening horen over de beste locatie voor het nieuwe filiaal in de regio Noord. Jij hebt van de directie gegevens gekregen die verzameld zijn door een stafmedewerker die de beslissing omtrent de locatie voorbereidt. Op basis van deze informatie vraagt de directie jou tot een beargumenteerd voorstel te komen over de naar jouw mening meest geschikte locatie. Daarbij dien je aan te geven waarom deze volgens jou het meest geschikt is. Voor de directie is dit tegelijkertijd een uitstekende gelegenheid om inzicht te verkrijgen in jouw capaciteiten.

Je hebt 30 minuten om het materiaal door te nemen, teneinde een goed onderbouwd advies te geven aan twee leden van de directie van BIGG. Je mag op papier aantekeningen maken ter ondersteuning van de presentatie. Deze opdracht bevat veel informatie en je hebt maar beperkte tijd om één en ander door te nemen. Houd daar rekening mee! Vanzelfsprekend zijn jouw gesprekspartners op de hoogte van de inhoud van het dossier. Zij willen jouw advies gebruiken bij de eigen verdere meningsvorming.

Beoordeling

Van jou wordt verwacht dat jij met een onderbouwd voorstel komt, dat je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, en dat jij je best doet om instemming te krijgen voor het standpunt dat jij zo inneemt. Je wordt niet alleen beoordeeld op jouw vasthoudendheid en overtuigingskracht, maar ook op de wijze waarop je het contact met jouw gesprekspartners onderhoudt.

Tijdverdeling:

  • Voorbereiding: 30 minuten
  • Uitbrengen / onderbouwen van je advies: 5 minuten
  • Vragen stellen door de directie van BIGG Wonen: 10 minuten.

We wensen je veel succes met de voorbereiding van deze opdracht.

*Alle bijlagen die je bij deze opdracht nodig hebt, zijn via mail aan jou toegezonden.

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.