PKI assessment

PKI, een Professioneel Kritische Instelling is cruciaal voor de kwaliteit van het werk dat een accountant levert. Het waarborgen van professioneel kritisch gedrag van accountants binnen een organisatie is dan ook van essentieel belang.

Wij hebben een PKI assessment ontwikkeld speciaal voor accountants. Het PKI assessment richt zich uitsluitend op de factoren die bewezen van invloed zijn op professioneel kritisch gedrag waaronder integriteit, onafhankelijkheid en assertiviteit.

Het PKI-assessment helpt opdrachtgevers bij de besluitvorming over bijvoorbeeld het benoemen van een partner, het beoordelen van sollicitanten en het opstellen van persoonlijke ontwikkeltrajecten voor medewerkers.

Het PKI assessment kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • persoonlijkheidsonderzoek
  • integriteitstoets
  • vragenlijst morele waarden
  • vragenlijst dilemma’s
  • interview met een psycholoog
  • rollenspelen met een acteur
  • toets van harde criteria (CV, referenties en behaalde diploma’s)
  • aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De resultaten en het advies koppelen we in een rapport terug.

Wil je meer informatie over het ons PKI assessment?

Neem contact op met onze Human Capital Experts

pki assessment - competentie indicator - hrd groep

 

Wij bieden verschillende soorten assessments, waarbij elk assessment maatwerk is.

Overzicht assessmentprogramma’s

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.